Rekrutacja na certyfikowane szkolenia

Zapraszamy studentów ostatnich czterech semestrów studiów pierwszego lub drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich) wszystkich kierunków na AWF Katowice na bezpłatne certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji w zakresie:

  • Instruktora narciarstwa
  • Instruktora snowboardu
  • Instruktora żeglarstwa jachtowego
  • Instruktora kajakarstwa
  • Instruktora windsurfingu

Wszystkie wyżej wymienione realizowane będą jako 7- dniowe zajęcia wyjazdowe. Terminy wyjazdów zostaną podane po przeprowadzeniu rekrutacji.

W ramach zajęć na uczelni (156 godzin wykładów i ćwiczeń) realizowane będą szkolenia w zakresie:

  • Instruktora odnowy biologicznej w sporcie - szkolenia w języku polskim
  • Instruktora odnowy biologicznej w sporcie - szkolenia w języku angielskim
  • Menedżera sportu
  • Specjalisty ds. żywienia i suplementacji w sporcie

W ramach wszystkich zaplanowanych szkoleń oferujemy pakiet bezpłatnych szkoleń z pracodawcami oraz zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie komunikacji (8 modułów po 4 godziny każdy).

Termin zakończenia szkoleń: drugi kwartał 2021 r.

Rekrutacja trwa do 27 października 2020 r.

Regulamin modułu II

Szczegóły rekrutacji:

Kandydaci przesyłają Formularz Zgłoszeniowy na wybrane szkolenie na adres mailowy:

Termin przesyłania zgłoszeń: 27 październik 2020 r

Ogłoszenie listy rankingowej: do 30 października 2020 r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają drogą mailową od koordynatora rekrutacji komplet dokumentów, które należy wypełnić, podpisać,zeskanować i odesłać na podany adres mailowy najpóźniej do: 3 listopada 2020 r.

Więcej informacji nt. udziału w projekcie można uzyskać pod adresem: a.vierek@awf.katowice.pl

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.