Kierownik projektu

Kierownik projektu: dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice

Pokój nr 212, budynek A (Mikołowska 72a)

mail: r.tomik@awf.katowice.pl

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.