Dla maturzystów

Z przyjemnością informujemy, że kierunek SPORT studia stacjonarne I stopnia od roku akademickiego 2019/2020 realizowany będzie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

„Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni”

(POWR.03.05.00-00-z051/18)

Kończąc studia zyskasz certyfikowane przez polskie związki sportowe uprawnienia instruktorskie i trenerskie oraz kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego !

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej możesz skorzystać z:

- małych grup zajęciowych (6-cio osobowe),

- wiedzy i doświadczenia kadry trenerów najwyższego poziomu sportowego,

- wyboru szerokiej gamy dyscyplin sportowych,

- nowatorskiego programu uwzględniającego najnowsze wyniki badań naukowych,

- atrakcyjnych obozów szkoleniowych.