Bezpłatne certyfikowane szkolenia dla studentów AWF Katowice

Obrazek: 

Zapraszamy studentów ostatnich czterech semestrów studiów pierwszego lub drugiego stopnia (lub jednolitych studiów magisterskich) wszystkich kierunków na AWF Katowice na bezpłatne certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji w zakresie:

  • Instruktora narciarstwa
  • Instruktora snowboardu
  • Instruktora żeglarstwa jachtowego
  • Instruktora kajakarstwa
  • Instruktora windsurfingu

Wszystkie wyżej wymienione realizowane będą jako 7- dniowe zajęcia wyjazdowe. Terminy wyjazdów zostaną podane po przeprowadzeniu rekrutacji.

W ramach zajęć na uczelni (156 godzin wykładów i ćwiczeń) realizowane będą szkolenia w zakresie:

  • Instruktora odnowy biologicznej w sporcie - szkolenia w języku polskim
  • Instruktora odnowy biologicznej w sporcie - szkolenia w języku angielskim
  • Menedżera sportu
  • Specjalisty ds. żywienia i suplementacji w sporcie

W ramach wszystkich zaplanowanych szkoleń oferujemy pakiet bezpłatnych szkoleń z pracodawcami oraz zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie komunikacji (8 modułów po 4 godziny każdy).

Termin zakończenia szkoleń: drugi kwartał 2021 r.

Rekrutacja trwa do 27 października 2020 r.

Regulamin modułu II

Szczegóły rekrutacji:

Kandydaci przesyłają Formularz Zgłoszeniowy na wybrane szkolenie na adres mailowy:

Termin przesyłania zgłoszeń: 27 październik 2020 r

Ogłoszenie listy rankingowej: do 30 października 2020 r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają drogą mailową od koordynatora rekrutacji komplet dokumentów, które należy wypełnić, podpisać,zeskanować i odesłać na podany adres mailowy najpóźniej do: 3 listopada 2020 r.

Więcej informacji nt. udziału w projekcie można uzyskać pod adresem: a.vierek@awf.katowice.pl