Kierownik projektu

Kierownik projektu: dr hab. Dorota Groffik, prof. AWF Katowice

Pokój nr 119, budynek A (Mikołowska 72a)

mail: d.groffik@awf.katowice.pl

Masz pytanie? Pisz, przyjdź na konsultacje!

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.