EGZAMINY DOKTORSKIE I OBRONY PRAC

Nowe zasady przeprowadzania egzaminów doktorskich i obon prac

Informacja (pobierz)

Doktorant, ktoremu Senat wyznaczył komisje egzaminacyjne wysyła skan wypełnionego i podpisanego wniosku o wyznaczenie terminów egzaminów doktorskich elektronicznie na adres: r.klosowska@awf.katowice.pl, każdy wniosek kierowany jest do dra hab. Bogdana Bacika, prof. AWF Katowice