Zasady przyznawania i wzory wniosków

Świadczenia dla doktorantów oraz stypendia, o których mowa poniżej, dotyczą doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. 

Świadczenia dla doktorantów finansowane z funduszu stypendialnego wypłacane są przez dziewięć miesięcy, od listopada do lipca, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów. Wzory wniosków

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, wypłacane jest przez dwanaście miesięcy, od października do września zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Wzory wniosków

Zasady przyznawania i wzór wniosku o stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców zawiera rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalista ds. administracji, mgr Grażyna Ciapała

Katowice, dnia 24 września 2019 r.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.