Zasady przyznawania i wzory wniosków

 

Stypendia z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów, wypłacane przez osiem miesięcy, od listopada do czerwca;

 Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów i wzory wniosków

 

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, wypłacane przez dwanaście miesięcy, od października do września; 

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej i wzory wniosków 

 

Stypendium ministra za wybitne osiągniecia; zasady przyznawania i wzór wniosku - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.