Zasady przyznawania i wzory wniosków

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktranckie przed rokiem akademickim 2019/20, mogą ubiegać się o stypendia i zapomogi z funduszu stypendialnego.

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów

 

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, wypłacane jest przez dwanaście miesięcy, od października do września;

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej i wzory wniosków.

 

 

 

Stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców; zasady przyznawania i wzór wniosku - rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.