Zasady przyznawania i wzory wniosków

Studenci mogą ubiegać się:

1) o świadczenia pomocy materialnej, czyli stypendia i zapomogi; stypendia wypłacane są przez osiem miesięcy, od listopada do czerwca, zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim;

Regulamin pomocy materialnej dla studentów i wzory wniosków 

2) o stypendium ministra za wybitne osiągniecia; rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zasady przyznawania i wzór wniosku.