Zasady przyznawania i wzory wniosków

Studenci mogą ubiegać się:

1) o świadczenia, czyli stypendia i zapomogi;

Regulamin świadczeń dla studentów i wzory wniosków 

 

2) o stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców; rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zasady przyznawania i wzór wniosku.