Zasady przyznawania i wzory wniosków

Studenci mogą ubiegać się o świadczenia z funduszu stypendialnego, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów. Wzory wniosków 

Zasady przyznawania stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców i wzór wniosku zawiera rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalista ds. administracji, mgr Grażyna Ciapała

Katowice, dnia 24 września 2019 r.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.