Pomoc materialna - aktualności

 

Szanowni Doktoranci!  Zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (zarządzenie Nr 31/2018), § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania  stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (zarządzenie Nr 32/2018) oraz z zarządzeniem Nr 28/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 września 2018 r., wnioski o uzyskanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/19,  wnioski o stypendium doktoranckie oraz wnioski  o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej  należy składać:

1) w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w przypadku stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium doktoranckiego  oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, w terminie od 1 do 5 października 2018 r.;

1) w dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w przypadku stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, w terminie do dnia 15 października 2018 r. do godz.15.00;

2) w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego, w terminie do dnia 15 października 2018 r. do godz.15.00, wnioski należy składać w pok. nr 213 Nowa Wielofunkcyjna Hala Sportowa.

 

Podstawa naliczania stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/19 oraz wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051,70 zł.

Uprzejmie informujemy, że Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich (pokój  nr 102) będzie czynny dla doktorantów w sprawach związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego  w soboty 6, 13 października br. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich, Katowice, dnia 21 września 2018 r.