Pomoc materialna - aktualności

Szanowni Doktoranci! (dotyczy doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020).

           Zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (zarządzenie Nr 32/2018) wnioski o uzyskanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2019/2020 należy składać:

- w Biurze do spraw obsługi studiów doktoranckich, budynek główny, parter, pok. nr 8, w przypadku stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, w terminie od 1 do 5 października 2019 r.