Pomoc materialna - aktualności

 

Szanowni Studenci! Zgodnie z zarządzeniem Nr 28/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 września 2018 r. wnioski o uzyskanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/19 składać należy w terminie do dnia 15 października 2018 r. do godz.15.00:

1) w dziekanacie wydziału, prowadzącego kierunek, na którym student chce otrzymać świadczenia, w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi;

2) w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego, wnioski należy składać w pok. nr 213 Nowa Wielofunkcyjna Hala Sportowa.

 

Podstawa naliczania stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/19 oraz wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051,70 zł.

Uprzejmie informujemy, że Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich (pokój  nr 102) będzie czynny dla studentów studiów niestacjonarnych w sprawach związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego  w soboty 6, 13 października br. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich, Katowice, dnia 21 września 2018 r.