Limity i wysokość świadczeń

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/20 wynosi 1000 zł.

Zarządzenia w sprawie limitów i wysokości świadczeń i stypendiów dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020 zostanie ogłoszone w październiku 2019 r.

Specjalista ds. administracji, mgr Grażyna Ciapała

Katowice, dnia 24 września 2019 r.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.