Limity i wysokość świadczeń

Zarzadzenie Nr   /2019 w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia  dla studentów i doktorantów 2019/20