Limity i wysokość świadczeń

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/20 wynosi 1000 zł, zgodnie z zarządzeniem Nr 29/2019.

Zarządzenie w sprawie limitu i wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2019/2020 zostanie ogłoszone w październiku 2019 r.

Specjalista ds. administracji, mgr Grażyna Ciapała

Katowice, dnia 24 września 2019 r.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.