Zasady pobierania i wzory umów

Uchwała Nr AR-001-3-IV/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów

Zasady pobierania opłat i wzory umów dla studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickiem 2014/2015 i latach następnych

Uchwała Nr AR-001-1-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów

Zasady pobierania opłat i wzory umów dla studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 i wcześniej

Uchwała Nr AR-001-2-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr AR-001-1-VII/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów

Uchwała Nr AR-001-2-II/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr AR-001-1-VII/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów

Uchwała Nr AR-001-1-VII/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów

Uchwała Nr AR-001-7-I/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów

Uchwała Nr AR-001-5-IX/2010 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 września 2010 roku w sprawie terminu wnoszenia opłat przez nowoprzyjętych studentów

Numer konta Akademii dla studentów poza USOSem:

ING Bank Śląski SA o/Katowice nr rachunku: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875