Wysokość opłat

Studia stacjonarne i stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne. Opłaty na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich pobierane są tylko w przypadkach powtarzania zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów, którzy rozpoczęli studia  przed 1 października 2019

Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych

Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych

Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie odpłatności za zajęcia nieobjęte planem studiów w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2016/2017  Aneks Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2016

Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie odpłatności za zajęcia nieobjęte planem studiów w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie wysokości opłat w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie odpłatności za zajęcia nieobjęte planem studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie opłat za wydanie dokumentów