Terminy wnoszenia opłat

 

Od opłat wnoszonych po n/w terminach naliczane są ustawowe odsetki. Niewniesienie opłat może być podstawą do skreślenia z listy studentów, zgodnie z art.190 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019:

w semestrze zimowym -15 października 2018 r. - cała opłata lub pierwsza rata; 15 listopada, 15 grudnia 2018 r., 15 stycznia, 15 lutego 2019 r. - druga, trzecia, czwarta i piąta rata.

w semestrze letnim - 15 marca 2019 r. - cała opłata lub pierwsza rata; 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca, 15 lipca 2019 r. - odpowiednio druga, trzecia, czwarta i piąta rata.