Koszty, płatności, faktury

Koszt udziału w konferencji:

 

Wariant do 06 czerwca 2018 po 06 czerwca 2018

Pakiet podstawowy (2 obiady)

460zł  600 zł

Opłata konferencyjna uprawnia do: udziału w wykładach, 2 obiadów, otrzymania certyfikatu udziału w konferencji, zestawu trenerskiego i dostępu do materiału video z konferencji na serwerze.


Należność za udział w konferencji płatna przelewem bankowym:

KS AZS AWF Katowice

ul. Mikołowska 72a

40-065 Katowice

Nr rachunku 93 1020 2313 0000 3102 0319 0923


Tytuł wpłaty: konfkosz2018 - imię i nazwisko


Faktury: faktury w trakcie konferencji otrzymają tylko ci uczestnicy, którzy wypełnią pole z danymi w formularzu zgłoszeniowym. Pozostałym osobom będą przekazywane sukcesywnie pocztą.

!!! błędnie podane dane do faktury skutkują koniecznością przepisania jej i przesłaniem w terminie późniejszym.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.