Sylwetki prelegentów

prof.
Giovanni Scapagnini

Profesor Medycyny i Biochemii Klinicznej ‒Wydział Medycyny i Chirurgii, Uniwersytet w Molise.

Wykładowca kilku uniwersytetów. Członek: "American Society for Neuroscience”, Rady Naukowej "American Academy of Anti-Aging Medicine",Towarzystwa Naukowego SINUT  ̶ Włoskiego Stowarzyszenia Nutriceutyki. Sekretarz Naukowy oraz Członek Założyciel Towarzystwa Naukowego CLIMAA (Na rzecz długowieczności i medycyny Anti-Aging). Autor kilkudziesięciu publikacji w najbardziej prestiżowych magazynach naukowych, wielu badań klinicznych i kilku patentów naukowych.

prof. dr hab.
Małgorzata Słowińska-Lisowska

Absolwentka Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu, Wydziału Technologii Żywności. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę na Akademii Wychowania Fizycznego w Zakładzie Biochemii. Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 1990 roku. Od lipca 1990 do stycznia 1991 odbywała staż naukowy na University Kentucky i w Kampanii Immunodiagnostycznej, Serex Inc, w USA. W roku 2004 uzyskała stopień dr habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W roku 2011 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Biologicznych Podstaw Sportu na Wydziale Nauk o Sporcie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac oryginalnych, monografii oraz czterech podręczników akademickich. Obszarem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z endokrynologią wysiłku fizycznego, biochemicznymi aspektami aktywności fizycznej oraz dietetyką sportową. Od kilkunastu lat współpracuje ze sportem wyczynowym, między innymi w takich dyscyplinach, jak: lekkoatletyka, judo, piłka nożna. 
prof.dr hab.
Stanisław Poprzęcki

Stanisław Poprzęcki jest profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk o kulturze fizycznej. Od wielu lat zajmuje się problematyką biochemii i fizjologii wysiłku fizycznego. Jest autorem lub współautorem około 170 publikacji naukowych. Obecne zainteresowania naukowe skierowane są na dozwolone wspomaganie w sporcie, monitorowanie treningu sportowego oraz zjawisko przetrenowania w sporcie. Jest pracownikiem Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego przy Klubie Sportowym AZS-AWF KATOWICE. Stanisław Poprzęcki jest instruktorem sportu w zakresie żeglarstwa, windsurfingu, kajakarstwa oraz piłki siatkowej. W czasach szkolnych uprawiał lekkoatletykę – konkurencje techniczne oraz strzelectwo sportowe. W wolnym czasie dużo pływa, jeździ na rowerze i biega. Jest żonaty i mieszka w Tychach.

dr hab. prof. UZ
Agnieszka Zembroń-Łacny
Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, biotechnolog od lat realizujący projekty badawcze z zakresu biologii molekularnej. Członek International Society of Exercise Immunology, European College of Sport Science, vice-prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, associate editor Biology of Sport  (area of interest: exercise biochemistry) i członek grupy eksperckiej powołanej w celu opracowania wspólnego stanowiska Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego dot. „Stosowania suplementów diety i żywności funkcjonalnej w sporcie; rekomendacje dla polskich związków sportowych”. 
dr.hab.n.med
Iwona Wybrańska

Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki ‒ Uniwersytet Jagielloński

Specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej i diagnostyki klinicznej, biolog molekularny. Od 30 lat prowadzi badania w dziedzinie biochemii i genetyki, transkryptomiki oraz epigenetyki. Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki.

Doktorat ‒ Instytut Badań nad Miażdżycą w Muenster (1989-1991). Po obronie kontynuowała pracę badawczą w ramach stażu i nagrody Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (1999-2001). W swoich analizach skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu odpowiedzi dot. genetycznego podłoża miażdżycy i otyłości.

dr.hab.
Barbara Frączek

doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od 2004 roku adiunkt na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, pracownik Zakładu Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Instytutu Nauk Biomedycznych. Działalność dydaktyczno-naukowa skoncentrowana wokół zagadnień żywienia człowieka, w szczególności dietetyki sportowców. Wykładowca na szkoleniach i kursach instruktorskich, trenerskich oraz studiach podyplomowych z zakresu dietetyki. Od 2003 roku- konsultant żywieniowy sportowców trenujących wyczynowo, m.in. zawodników Polskiego Związku Narciarskiego. Współzałożyciel firmy „Trix Dietetyka Sportowa”. Mama 13 letniej Anielki i 15 letniego Andrzeja.
dr inż.
Katarzyna Okręglicka

Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Specjalista w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. Uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie fizjologii żywienia na Wydziale Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW za pracę pt.: „Wpływ proporcji makroskładników i rodzaju tłuszczu w diecie na mechanizmy regulacji ciśnienia tętniczego w nerkach.”. Pracownik naukowy w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada doświadczenie naukowe w dziedzinie biochemii, nutrigenomiki i fizjologii wysiłku fizycznego oraz doświadczenie w pracy z pacjentami. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnych. Ekspert w kampaniach edukacyjnych.

dr inż. Jacek Bujko

Absolwent wydziału Technologii Żywności SGGW, zatrudniony w Katedrze Dietetyki na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW od momentu jego powstania. Kierownik Zakładu Dietetyki w latach 1997 – 2001, w latach 1995 – 2005 sekretarz międzynarodowego komitetu „Dynamics of Nutrient Utilization”a od 2004 r. kierownik akredytowanej przez PCA Pracowni Diagnostyki Zdrowotnej. Redaktor podręcznika „Podstawy Dietetyki”.

Obecnie starszy wykładowca na wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i konsumpcji SGGW prowadzący wykłady i ćwiczenia głównie z zakresu anatomii, podstaw dietetyki, dietoterapii, dietoprofilaktyki oraz metabolizmu białka i energii. Autor ponad 50 oryginalnych artykułów naukowych z tego zakresu.
lek. med.
Aneta Górska ‒ Kot
Lekarz, pediatra, Ordynator Oddziału Pediatrii Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie, aktywny członek  Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, autor publikacji w wielu czasopismach pediatrycznych, wykładowca na kursach dla lekarzy i rodziców.
Roberto Stuppia

Roberto Stuppia
Doradca i coach zdrowia grupy kolarskiej CCC-Polsat Polkowice. 
DF Medica: Srl Włochy
Menadżer Sprzedaży - Europa Wschodnia.
Poprzednio doświadczenie z grupami kolarskimi   Saunier Duval, Diquigiovanni, Corratec-Utensilnord,De Rosa - Ceramica Flaminia. 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.