Formularz zgłoszeniowy udziału w konferencji "Nutrigenomika i nutrigenetyka w żywieniu ludzi aktywnych"

Wypełnienie i przesłanie formularza jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez organizatora konferencji w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997. Dane powyższe mogą być wykorzystane przez organizatora do korespondencji i statystyki. Twoje dane osobowe mogą być przekazane instytucjom współpracujących z organizatorami na podstawie stosownych umów.  Masz prawo do wglądu i zmiany powyższych danych.

Wybierz jedną opcję, jednak PAMIĘTAJ, że po dokonaniu wpłaty nie możesz zmienić swojego wyboru!!!