Dokumenty

Zgłoszenie badań
Opinia o projekcje eksperymentu medycznego
Informacja dla badanego
Oświadczenie badanego
Oświadczenie o kosztach
Oświadczenie o zmianie
Oświadczenie sprawozdanie