Posiedzenie Komisji

Posiedzenie Komisji odbędzię się 15 listopada 2018r. o godz. 9.00 w Sali Senatu.