Publikacje

Tytuł: Application of Dimensional Analysis in Economics
Autor: Wiesław Maria Grudzewski, Krystyna Rosłanowska-Plichcińska
Rok wydania: 2013

__________________________________________________

Tytuł: Wieloaspektowe zarządzanie organizacjami turystycznymi i sportowymi – nowy podręcznik dla studentów
Autor: Brygida Grzeganek-Więcek, Andrzej Hadzik, Joanna Kantyka, Justyna Maciąg
Rok wydania: 2011

__________________________________________________

Tytuł: Ocena systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej
Autor: Justyna Maciąg
Rok wydania: 2011

__________________________________________________

Tytuł: Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
Autor: Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Franciszek R. Krynojewski
Rok wydania: 2010

__________________________________________________

Tytuł: Dylematy zarządzania sportem, turystyką i rekreacją w warunkach niepewności otoczenia
Autor:  Justyna Maciąg
Rok wydania: 2010

__________________________________________________

Tytuł: System zarządzania jakością usług: zasady i metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych)
Autor: Justyna Maciąg
Rok wydania: 2010