Działalność naukowa

 

Rrealizowane tematy badań naukowych:

  • Zarządzanie jakością usług edukacyjnych w szkołach wyższych kształcących na potrzeby sektora turystyki, sportu i rekreacji - aspekty ekonomiczne. Termin realizacji 2008 - 2010r. - dr Justyna Maciąg
  • Warunki rozwoju konsumpcji w sferze turystyki i rekreacji w województwach śląskim i małopolskim - analiza porównawcza. Termin realizacji 2009-2010r. - mgr Wojciech Chudy