Publikacje

Tytuł: Samorząd terytorialny a organizacja turystyki w regionie
Autor: Stefan Nowak
Rok wydania: 2015

__________________________________________________

Tytuł: Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania
Autor: Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba
Rok wydania: 2014

__________________________________________________

Tytuł: Koncepcja determinantów zachowań organizacyjnych zespołów ratowinczych
Autor: Kazimierz Mrozowicz
Rok wydania: 2014

__________________________________________________

Tytuł: Anatomia organizacji sportowych i turystycznych
Autor: Brygida Grzeganek-Więcek, Joanna Kantyka, Andrzej Hadzik, Krzysztof Cieślikowski
Rok wydania: 2014

__________________________________________________

Tytuł: Ekonomiczno-organizacyjne problemy działalności turystycznej w regionie
Autor: pod redakcją naukową Stefana Nowaka
Rok wydania: 2013

__________________________________________________

Tytuł: Wellness jako forma kultury fizycznej i turystyki - aspekty zdrowotne i ekonomiczne
Autor: pod redakcją Joanny Kantyki
Rok wydania: 2013

__________________________________________________

Tytuł: Zarządzanie atrakcjami turystycznymi regionu geograficznego
Autor: Piotr Halemba, Kazimierz Mrozowicz
Rok wydania: 2013

__________________________________________________

Tytuł: Marketing sportowy
Autor: Piotr Halemba, Michał Kucharski, Miron Juchimiuk
Rok wydania: 2013

__________________________________________________

Tytuł: Argumenta Oeconomica
Artykuł: D. Puciato, A. Łoś, K. Mrozowicz, Franchising a way of reducing moral hazard in teh tourism market
Rok wydania: 2013

__________________________________________________

Tytuł: Zeszyty metodyczno-naukowe
Autor: pod red. Joanny Kantyki
Rok wydania: 2012

__________________________________________________

Tytuł: Strategia marki sieciowego przedsiębiorstwa hotelarskiego
Autor: Kazimierz Mrozowicz, Waldemar W. Ziaja
Rok wydania: 2012

__________________________________________________

Tytuł: Ratownictwo górskie
Autor: Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba
Rok wydania: 2012

__________________________________________________

Tytuł: Zarządzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji
Autor: pod redakcją Piotra Halemby
Rok wydania: 2011

__________________________________________________

Tytuł: Wieloaspektowe zarządzanie organizacjami turystycznymi i sportowymi – nowy podręcznik dla studentów
Autor: Brygida Grzeganek-Więcek, Andrzej Hadzik, Joanna Kantyka, Justyna Maciąg
Rok wydania: 2011

__________________________________________________

Tytuł: Współczesne tendencje w zarządzaniu kulturą fizyczną i turystyką
Autor: pod red. Joanny Kantyki
Rok wydania: 2010

__________________________________________________

Tytuł: Sport i turystyka osób niepełnosprawnych
Autor: Piotr Halemba, Ryszard Harmaciński
Rok wydania: 2010

__________________________________________________

Tytuł: Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fizycznej i turystyce - Część II
Autor: pod red. Piotra Halemby
Rok wydania: 2010

__________________________________________________

Tytuł: Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fizycznej i turystyce - Część I
Autor: pod red. Piotra Halemby
Rok wydania: 2009

____________________________________________________

Tytuł: Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką
Autor: pod red. Piotra Halemby
Rok wydania: 2008