Działalność naukowa

 

Realizowane tematy badań naukowych:

  • Determinanty stanu i rozwoju rynku usług rekreacyjnych wellness na Górnym Śląsku. Termin realizacji 2009-2011r. - dr Joanna Kantyka, dr Andrzej Hadzik
     
  • Inwestycje infrastruktury jako uwarunkowania realizacji aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Istota partnerstwa w rozwoju obszarów wiejskich na wybranych przykładach. Termin realizacji: 2008-2011r - dr Marcin Hyski