Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego zostało założone w roku akademickim 2000/2001. Opiekunem jest doc. dr Krzysztof Skalik.

Problematyka naukowa - plik doc.

Udział i osiągnięcia w Konferencjach Studenckich Kół Naukowych - plik doc.

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.