Działalność naukowa

Główne kierunki badań naukowych Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego - plik doc