Koła naukowe

1. Laboratorium Analizy Ruchu

http://www.lar.awf.katowice.pl/

 

2. Studenckie Koło Naukowe  działa przy Zakładzie Fizykoterapii i Masażu Leczniczego na Wydziale  Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Opiekunem Koła, od czasu jego reaktywacji w 2011 roku, jest docent Krystyna Kwaśna. Opiekę merytoryczną sprawują również pracownicy naukowi Zakładu dr Daria Chmielewska i dr Magdalena Stania.

Działalność Koła:

  1.  udział w konferencjach naukowych
  2. angażowanie się w pracę wolonariacką na imprezach sportowych organizowanych przez Uczelnię
  3.  aktualnie Koło realizuje projekt badawczy na temat wykorzystania metod fizykoterapeutycznych w wysiłkowym nietrzymaniu moczu

 

KONTAKT:

Tel. 32 207-51-29

Doc. Krystyna Kwaśna – k.kwasna@awf.katowice.pl

Dr Daria Chmielewska – d.chmielewska@awf.katowice.pl

Dr Magdalena Stania – m.stania@awf.katowice.pl