Działalność naukowa

 

- leczenie trudno gojących się ran

- terapia nietrzymania moczu

- kompleksowa terapia przeciwobrzękowa (limfologia kliniczna)

- fala uderzeniowa i nowoczesne metody fizykalne w wybranych schorzeniach narządu ruchu

- zastosowanie badań obiektywizujących w medycynie fizykalnej

- ocena wiarygodności wybranych testów klinicznych stosowanych w fizjoterapii

- neurofizjologia narządu ruchu

- stabilizacja ciała i napięcie posturalne u dzieci i niemowląt (wybrane zagadnienia)

- ocena wpływu treningu stabilizacji na parametry funkcjonalne narządu ruchu oraz wybrane zagadnienia sztywności pasywnej mięśni

- zastosowanie badań genetycznych dla potrzeb medycyny sportowej

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.