Kadra naukowo-dydaktyczna

Kierownik Katedry - dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski, prof. AWF

 

Zakład Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Kierownik Zakladu - dr Joanna Ogrodnik

Prof. dr hab. Andrzej Noras

dr hab. Krzysztof Sas-Nowosielski

dr Ewa Przybyła

dr Dorota Pawlik

dr Sylwia Szopa

dr Jan Basiaga

mgr Iwona Łukasik

mgr Aleksandra Budzisz

mgr Marcin Ponczek

mgr Tomasz Kaczmarski

mgr Adam Łojan

 

Zakład Lingwistyki Stosowanej

Kierownik Zakładu - mgr Ewa Herman

mgr Iwona Olczyk

mgr Renata Stachurska

mgr Małgorzata Frelek

mgr Barbara Lenska

mgr Agnieszka Perkowska

mgr Grażyna Romańska

mgr Aleksandra Wyleżałek

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.