Katedra Fizjoterapii w Chorobach Układu Ruchu i Wieku Rozwojowego