Publikacje

 

 

Józef Opara:

 1. Opara J.: Józef Feliks Franciszek Babiński (1857-1932). Opole: Oficyna Wyd. Politechniki Opolskiej 2000, 45 s.
 2. Opara J.: Klinimetria w udarach mózgu. Katowice: Wyd. AWF, 2005, 163 s.
 3. Opara J.: Rehabilitacja  w  neurologii. Podręcznik dla studentów fizjoterapii. Wyd. AWF, Katowice 2007, 170 s.
 4. Opara J. (redakcja naukowa, tłumaczenie): Oksfordzki Podręcznik Rehabilitacji Medycznej pod red. M. Barnesa i A. Warda. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 5. Opara J. NeuroRehabilitacja. ELAMED, Katowice 2011, 366 s.
 6. Opara J. Fizjoterapia w udarach mózgu. Wyd. AWF Katowice, 2011, 159 s.
 7. Opara J. Klinimetria w neurorehabilitacji. PZWL, Warszawa 2011 – w druku.
 8.  Opara J.: Podstawy rehabilitacji neurologicznej. W: Choroby układu nerwowego.    Wyd.II. Red. W. Kozubski, P. Liberski.  PZWL, Warszawa: 2010.
 9.  Opara J.: Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Rozdział w monografii pod red.   A. Friedmanna „Choroba Parkinsona”. Wyd. Czelej, Lublin: 2005, 225-233.
 10. Opara J. Podstawy rehabilitacji neurologicznej. W: Podemski R. (red.): Kompendium neurologii. Wyd. II. Via Medica, Gdańsk 2011.
 11. Opara J.: Klinimetria w udarach mózgu. Wydanie II rozszerzone. Wyd. AWF, Katowice 2010, 257 s.
 12. Franek A., Turczyński B., Gadula E., Opara J.: A new method of counteracting   spasticity of spinal origin using electrostimulation (a ten years experience). Acta  Biol.Med. Experim., [Priśtina, Yu], 1987, 12, 53-55.
 13. Franek A., Turczyński B., Opara J.: Treatment of spinal spasticity by electrical stimulation. J. Biomed. Engin., 1988, 10, 266-270.  IF w r. 1992 = 0,500
 14. Opara J.: Functional Index „Repty” – a scoring scale for evaluation of ADL in  hemiplegic patients. Neurol. Rehabil. 1999, 5 (6), 339-342.
 15. Rycerski W., Opara J.: Return to gainful work by patients suffering from lumbar discopathy after rehabilitation within the framework of an insurance prevention programme. Neurol. Rehabil. 2002, 6, 291-294.
 16. Opara J., Szary S., Kucharz E.: Polish Cultural Adaptation of the Roland - Morris     Questionnaire for evaluation of Quality of Life in patients suffering from Low Back Pain. Spine 2006, 1, November1;31(23).
 17. Farbu E., Gilhus N., Barnes MP, Borg K, de Visser M, Driessen A, Howard R, Nollet F, Opara J, Stalberg E.: EFNS guideline on diagnosis and management of post polio syndrome. Report of an EFNS task force. Eur. J. Neurol. 2006 Aug; 13(8).
 18. Opara J.A.:  Sequelae of Stroke and Comprehensive Rehabilitation Post-Stroke.Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicine 2009, 21(304); 295-315.
 19. Opara J.A., Jaracz K.: Outcome Measure Post-Stroke: Effectiveness of Rehabilitation Post-Stroke and Quality of Life. Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicine 2009, 21(304): 275-293.
 20. Opara J.A., Jaracz K.: Quality of Life of post-stroke patients and their care-givers J. Medicine & Life (Bucarest) 2010, 3(3), 216-220.
 21. Opara JA, Jaracz K, Brola W. Quality of Life in Multiple Sclerosis. J Med & Life 2010, 3(4),Oct-.Dec, 352-358.
 22. Opara J.A. Activities of Daily Living and Quality of Life in Alzheimer Disease. J Med & Life 2011, 4, 4.
 23. Opara J.A., Socha T., Bidzan M., Mehlich K., Poswiata A. Stress urine incontinence especially in elite women athletes extremely practicing sports. Arch Budo 2011; 7(4):
 24. Józef Opara  , Agnieszka Nawrat-Szołtysik: Dziesięć zasad bezpiecznej i efektywnej pracy z pacjentami po 90. roku życia, Rehabilitacja w Praktyce, 2015.

 25. Józef Opara , Andrzej Małecki , Krzysztof Mehlich, Jarosław Szczygieł: Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu zachorowaniu i rozwojowi niepełnosprawności w chorobie Parkinsona, w: IX Dni Fizjoterapii : postępy w rehabilitacji - od badań naukowych do praktyki klinicznej : materiały konferencyjne : program i streszczenia , 2015.

 26. Józef Opara: Zastosowanie muzykoterapii w chorobie Parkinsona, Medical Tribune, 12, 2015
 27. Józef Opara , Cezary Kucio, Józef Kurek, Elżbieta Małecka Czy w 50 lat po opublikowaniu Sakala Barthel jest wciąż przydatna? Rehabilitacja Medyczna, Tom: 19 Zeszyt: 1 , 2015.
 28. Józef Opara :Nordic walking w zapobieganiu upadkom , w:Osteoporoza : problem interdyscyplinarny, 2015.
 29. Józef Opara :Aktywność fizyczna w prewencji pierwotnej i wtórnej po udarze mózgu, Medical Tribune, 10, 2015.
 30. Wioletta Czerwińska-Opara, Józef Opara:Czynniki ryzyka wysiłkowego nietrzymania moczu u pielęgniarek, Ginekologia i Położnictwo - medical project , Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej | Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Wydział Fizjoterapii  | „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach, 2014.
 31. Agnieszka Nawrat-Szołtysik , Beata Matyja, Ewa Żmudzka-Wilczek , Laura Piejko, Iwona Doroniewicz, Józef Opara , Kamila Gromek : Postawa ciała oraz ból pleców w przebiegu osteoporozy :Rehabilitacja w Praktyce,Zeszyt: 3, 2014.
 32. Józef Opara:Fizjoterapia w chorobie Parkinsona, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2014.
 33.  Waldemar Brola, Krystyna Mitosek-Szewczyk, Józef Opara:Symptomatology and pathogenesis of different types of pain in multiple sclerosis: Neurologia i Neurochirurgia Polska ,48 , 2014.
 34.  Józef Opara  , Wioletta Ewa Czerwińska-Opara :The prevalence of stress urinary incontinence in women studying nursing and related quality of life ,Menopause Review Tom: 18 Zeszyt: 1 , 2014.
 35.  Józef Opara :Aktywność fizyczna a prewencja w chorobie Parkinsona, Medical Tribune Zeszyt: 1 , 2014.
 36. Katarzyna Krawczuk, Aleksandra Kucińska, Rafał Wardejn, Jarosław Szczygieł, Józef Opara :Zastosowanie ćwiczeń koordynacyjno-równoważnych w chorobie Parkinsona ,Rehabilitacja w Praktyce ,Zeszyt: 2 , 2014.
 37. Anna Poświata, Józef Opara  , Dagmara Chyrek : Diagnostyka i leczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet ,Rehabilitacja w Praktyce ,Zeszyt: 3 , 2014.
 38. Anna Poświata, Teresa Socha  , Józef Opara :Prevalence of stress urinary incontinence in elite female endurance athletes Journal of Human Kinetics ,Tom: 44 , 2014.
 39. Józef Opara  , Elżbieta Małecka, J. Szczygieł :Clinimetric measurement in traumatic brain injuries :Journal of Medicine and Life Tom: 7 Zeszyt: 2 .
 40. Justyna Mazurek, Jarosław Szczygieł, Anna Blaszkowska, Karolina Zgajewska, Wojciech Richter, Józef Opara :Aktualne zalecenia dotyczące aktywności ruchowej osób w podeszłym wieku ,Gerontologia Polska ,Zeszyt: 2 , 2014.
 41. Jakub Taradaj  , Agnieszka Smykla  , Marcin Ozon, Agata Król, Józef Opara :Możliwości wykorzystania pól magnetycznych w stwardnieniu rozsianym, w: Problemy rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym , 2013.
 42. Daria Chmielewska  , Magdalena Stania  , Agnieszka Opala-Berdzik  , Anna Poświata, Józef Opara  :Zastosowanie TENS w pierwotnym bolesnym miesiączkowaniu, Rehabilitacja w Praktyce ,Zeszyt: 3 , 2013.
 43. Daria Chmielewska  , Agnieszka Opala-Berdzik  , Józef Opara  , Agata Kiszkis: Fizjoterapia w obrzęku limfatycznym po mastektomii ,Rehabilitacja w Praktyce ,Zeszyt: 5 , 2013.
 44. Barbara Janota, Jan Janota, Grzegorz Lisiecki, Michał Wrodarczyk, Maria Biedal, Józef Opara  : Rehabilitacja chorych po udarze mózgu w warunkach domowych ,Rehabilitacja w Praktyce, Zeszyt: 2 , 2013.
 45. A. Radajewska, Józef Opara  , Cezary Kucio, Monika Błaszczyszyn, Krzysztof Mehlich, J. Szczygieł :The effects of mirror therapy on arm and hand function in acute stroke in patients : INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH Tom: 36 Zeszyt: 3 ,2013
 46. Józef Opara  , Halina Brus, Wojciech Kapko, Jan Janota, Barbara Janota, Krzysztof Mehlich : Zastosowanie pola magnetycznego w stwardnieniu rozsianym Rehabilitacja w Praktyce ,Zeszyt: 2 ,2013 .
 47. Michał Rau, Józef Opara: Krioterapia ogólnoustrojowa : metodyka zabiegu w komorze zasilanej prądem elektrycznym, Rehabilitacja w Praktyce ,Zeszyt: 5 , 2013.
 48. Józef Opara: Problemy rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym,  Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach , 2013.
 49. Halina Brus, Wojciech Kapko, Jan Janota, Barbara Janota, Łukasz Krzych, Krystian Oleszczyk, Wiesław Rycerski, Józef Opara :Elektrostymulacja metodą Hufschmidta w leczeniu spastyczności ,Rehabilitacja w Praktyce ,Zeszyt: 2 , 2013.
 50. Józef Opara :Co nowego w rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym? Problemy rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym, 2013.
 51. Józef Opara  , Jurg Kesselring, Waldemar Brola, Jarosław Szczygieł :Co aktualnie wiemy o zjawisku Uhyhoffa? Problemy rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym  2013.
 52. Waldemar Brola, Józef Opara :Zmęczenie w stwardnieniu rozsianym:Wpływ rehabilitacji na jakość życia w stwardnieniu rozsianym, 2013.
 53.  Waldemar Brola, Marta Kasprzyk, Małgorzata Fudala, Józef Opara :Opieka paliatywna nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym: Medycyna Paliatywna Zeszyt: 5 , 2013.
 54. Józef Opara :Aktywność fizyczna i niepełnosprawność w stwardnieniu rozsianym, Medical Tribune Zeszyt: 11 , 2013.
 55. Waldemar Brola, Małgorzata Fudala, Józef Opara :Diagnostyka różnicowa stwardnienia rozsianego i chorób reumatycznych : Wiadomości Lekarskie ,Tom: 66 Zeszyt: 2 , 2013.
 56. Józef Opara: Problemy prokreacji w stwardnieniu rozsianym 2013 .
 57. Józef Opara ✓ , Cezary Kucio, Jarosław Szczygieł :Aktywność fizyczna a niepełnosprawność w stwardnieniu rozsianym w: Problemy rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym , 2013.
 58. Józef Opara: Nowoczesna rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym, w: Stwardnienie rozsiane , 2013
 59. Józef Opara  , Andrzej Małecki  , Krzysztof Mehlich, Jarosław Szczygieł : Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu niepełnosprawności w chorobie Parkinsona ,Rehabilitacja Medyczna Tom: 17 Zeszyt: 2 , 2013.
 60. Agnieszka Opala-Berdzik  , Daria Chmielewska  , Magdalena Stania  , Agnieszka Nawrat-Szołtysik  , Józef Opara  , Magdalena Głowacka :Ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa u kobiet w ciąży, Rehabilitacja w Praktyce Zeszyt: 3 , 2013. 

 


Joanna Cieślińska-Świder

 1. Cieślińska J. Saulicz E. Plewa M. (2001): Efektywność gimnastyki odchudzającej w profilaktyce i leczeniu otyłości prostej, Fizjoterapia, 9(1),30-38.
 2. Cieślińska J, Saulicz E, Plewa M. Efficacy of weight loss exercise in treatment of overweight and exogenous obesity. Gymnica 2002, Vol.32, nr 2, s. 19-28.
 3. Cieślińska J. Plewa M. Gnat R. Glinianowicz-Olszanecka M. (2002).: Wpływ kompleksowej terapii odchudzającej otyłych kobiet na skład i masę ciała oraz wybrane parametry krążeniowo-oddechowe (str.), Medycyna Metaboliczna, 4,70.
 4. Plewa M. Cieślińska J. Gnat R. Sondej A.( 2002): Sprawność Fizyczna kobiet po kuracji odchudzającej wspomaganej zwiększoną aktywnością fizyczną (str.), Medycyna Metaboliczna, 4,71.
 5. Chećko J. Polechowski J. Cieślińska J. (2002): Wpływ krótkotrwałego oddziaływania hałasu o różnym stopniu natężenia na szybkość reakcji motorycznej. Zeszyty Metodyczno – Naukowe nr 13, AWF Katowice,45-52.
 6. Plewa M., Cieślińska-Świder.J., Gnat R., Sondej A., Markiewicz A.: Sprawność fizyczna kobiet w przebiegu kuracji odchudzającej wspomaganej zwiększoną aktywnością fizyczną. W: Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych III (Materiały VI Seminarium CINDI WHO 2002), Uniwersytet Medyczny, Łódź, 2003, 58-63.
 7. Cieślińska-Świder.J, Plewa M., Gnat R., Glinianowicz-Olszanecka M., Zahorska-Markiewicz B., Markiewicz A.: Wpływ kompleksowej kuracji odchudzającej otyłych kobiet na skład i masę ciała oraz wybrane parametry krążeniowo- oddechowe. W: Postępy w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych III (Materiały VI Seminarium CINDI WHO 2002), Uniwersytet Medyczny, Łódź, 2003, 53-57.
 8. Cieślińska-Świder.J, Plewa M., Gnat R., Glinianowicz-Olszanecka M., Zahorska-Markiewicz B., Markiewicz A.: Wpływ kompleksowej kuracji odchudzającej otyłych kobiet na skład i masę ciała oraz wybrane parametry krążeniowo- oddechowe, Postępy Rehabilitacji, T16, 2, 103-104.
 9. Glinianowicz–Olszanecka M., Zahorska–Markiewicz B., Stasiczak W., Cieślińska J., Plewa M., Żurakowski A. (2002): Wydolność fizyczna otyłych kobiet (str.), Medycyna Metaboliczna 4, 70–71.
 10. Plewa M., Bacik B., Cieślińska-Świder J., Zahorska-Markiewicz B., Markiewicz A., Błaszczyk J.: Assessment of selected kinematic gait parameters in obese women vs women with normal body weight. Int. J. Obesity 2003, 27 (suppl. 1), s.118 (Abstr.).
 11. Plewa M, Bacik B, Cieślińska-Świder J., Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A. Wpływ otyłości na wybrane parametry kinematyczne chodu otyłych kobiet. XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Łódź, 8-10.11.2003, s.12. (Streszczenia referatów).
 12. Plewa M, Cieślińska-Świder J, Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A, Błaszczyk J. Wpływ stopnia otyłości (I-III) na wybrane parametry kinematyczne chodu kobiet. Medicina Sportiva 2004, vol.8, suppl 2, s.60(streszczenia prac). Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe: Aktywność ruchowa w zdrowiu i chorobie. Łódź. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, 25-26.06.2004.
 13. Plewa M., Cieślińska-Świder J., Zahorska-Markiewicz B., Markiewicz A., Błaszczyk J.: The influence of obesity class (BMI Io-IIIo) on selected kinematic gait parameters in women. . Int. J. Obesity 2004, 28 (suppl. 1), S211 (Abstr.).
 14. Cieślińska-Świder J., Plewa M., Bacik B., Zahorska-Markiewicz B., Markiewicz A., Błaszczyk J.: Assessment of postural stability parameters in obese women vs women with normal body weight. . Int. J. Obesity 2004, 28 (suppl. 1), S206 (Abstr.)
 15. Plewa M, Cieślińska-Świder J, Bacik B, Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A, Błaszczyk J. The influence of 3-month body-weight-loss treatment on selected kinematic gait parameters in obese women. Gait & Posture ESMAC Abstracts. 20S (2004) s.63-64. 13th Annual Meeting of European Society for Movement Analysis of Adults and Children – Warszawa 23-25.09.2004.
 16. Plewa M, Cieślińska-Świder J, Bacik B, Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A, Błaszczyk J. Characteristic of selected kinematic gait parameters in obese women. Motor Control 2004: Current research in motor control II. Theories, implementations and research perspectives in motor control, s.163-168. Wisła: University School of Physical Education Katowice, 22-24.10.2004 (Z.Waśkiewicz ed.).
 17. Błaszczyk J, Cieślińska-Świder J, Plewa M., Bacik B., Król H., Nawrat A., Sobota G., Zahorska- Markiewicz B., Markiewicz A.: Effect of Excessive Body Weight on Postural Stability. Motor Control 2004: Current research in motor control II. Theories, implementations and research perspectives in motor control, s.29-36. Wisła: University School of Physical Education Katowice, 22-24.10.2004 (Z.Waśkiewicz ed.).
 18. Cieślińska-Świder J, Plewa M., Bacik B., Błaszczyk J, Zahorska- Markiewicz B., Markiewicz A.: Assessment of Postural Stability in lean and Obese Women According BMI Class, s.103-110, Motor Control 2004: Current research in motor control II. Theories, implementations and research perspectives in motor control, s.29-36. Wisła: University School of Physical Education Katowice, 22-24.10.2004 (Z.Waśkiewicz ed.).
 19. Plewa M, Cieślińska-Świder J, Bacik B, Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A, Błaszczyk J. Charakterystyla wybranych parametrów kinematycznych chodu otyłych kobiet. Medycyna Metaboliczna 2004, T.8, suppl.3/2004 s.20-21. V Zjazd PNTOiPM.(Polskie Naukowe Towarzystwo Otyłości i Przemiany Materii),15-17.10.2004, Wisła.
 20. Cieślińska-Świder J,Plewa M, , Bacik B, Błaszczyk J.,Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A,. : Ocena parametrów stabilności posturalnej kobiet z różnym stopniem otyłości i kobiet z należną masą ciała. S 61, Medycyna Metaboliczna 2004, T.8, suppl.3/2004 , V Zjazd PNTOiPM.(Polskie Naukowe Towarzystwo Otyłości i Przemiany Materii), 15-17.10.2004, Wisła.
 21. Plewa M, Cieślińska-Świder J, Czubak M., Zahorska-Markiewicz B, Markiewicz A,: Ocena ruchomości stawowej kończyn dolnych otyłych kobiet po trzymiesięcznej kuracji odchudzającej, s.62, Medycyna Metaboliczna 2004, T.8, suppl.3/2004 , V Zjazd PNTOiPM.(Polskie Naukowe Towarzystwo Otyłości i Przemiany Materii), 15-17.10.2004, Wisła.
 22. Cieślińska-Świder J, Plewa M, J.,Zahorska-Markiewicz B, Błaszczyk (2006):Analiza parametrów stabilności posturalnej u kobiet ze zwiększoną i należną masą ciała. Praca wygłoszona na sympozjum: „Analiza ruchu-teoria i praktyka w zastosowaniach klinicznych”, Instytut ”Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 03.03.2006 Warszawa.
 23. Olszanecka-Glinianowicz M., Zahorska-Markiewicz B., Kocełak P., Cieślińska-Świder J., Plewa M. (2006): Wydolność fizyczna otyłych kobiet; Endokrynologia, otyłość i zaburzenia przemiany materii, Via medica, t 2 nr1, 1-5.
 24. Plewa M., Cieślińska-Świder J., Bacik B., Zahorska-Markiewicz B., Markiewicz A., Błaszczyk J. (2007): Effects of the weight loss treatment on selected kinematic gait parameters in obese women, Journal of Human Kinetics, Vol.18,3-14.
 25. Jolanta Kowalska, Joanna Cieślińska-Świder (2007): Efekty postępowania terapeutycznego u kobiet po 60 roku życia z zaburzeniami metabolicznymi=The effects of therapy by women above 60 years with metabolic disorders. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii : I Zjazd Polskiego Towarzytswa Badań nad Otyłością : Nowe spojrzenie na otyłość i zespół metaboliczny, Poznań, 27-29 września 2007 r. - T. 6, nr 2 (2010), s. 72-77 .
 26. J. Błaszczyk, Orawiec R., Cieślińska-Świder J., Fredyk A. (2008): Determinants of postural stability- effects of body mass and balance training = Wyznaczniki stabilności posturalnej- wpływ masy ciała oraz treningu równowagi;W: Contemporary biomechanics- selected topics = Wybrane zagadnienia współczesnej biomechaniki (Bober T., Siemieński A. red.), Awf Wrocław, 38-48.
 27. Błaszczyk J., Cieślińska-Świder J., Plewa M., Zahorska-Markiewicz B., Markiewicz A. (2009): Effects of excessive body weight on postural control, Journal of Biomechanics. - Vol. 42, nr 9 (2009), s. 1295-1300.
 28. Rojczyk-Chmarek J., Gieremek K., Cieślinska-Świder J., Grygorowicz M. Time, strength and spatial coordination conditions of the processes of upper extremitycontrol and regulation in patients with acute phase of rheumatoid arthritis: [abstract] :Journal of Hand Surgery European 2009,Volume. - Vol. 34, nr 1 suppl.
 29. Jolanta Kowalska, Anna Lebiedzińska, Marzena Rypina, Piotr Szefer, Joanna Cieślińska-Świder  (2009): Wysiłek fizyczny a zdrowie starszych kobiet=Association among of phisical activity and health status of older women. Żywienie Człowieka i Metabolizm=Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism. - T. 36 , nr 2, s. 267-171.
 30.  Agnieszka Opala-Berdzik, Bogdan Bacik, Joanna Cieślińska-Świder, Michał Plewa,Monika Gajewska (2010): The influence of pregnancy on the location of the center of gravity in standing position // Journal of Human Kinetics. - Vol. 26, , s. 5-11.
 31. Janusz w. Błaszczyk, Michał Plewa, Joanna Cieślińska-Świder, Bogdan Bacik,  Barbara Zahorska-Markiewicz, Andrzej Markiewicz (2011): Impact of excess body weight on walking at the preferred speed, Acta Neurobiologiae Experimentalis,71, 528-540.
 32. Piotr Michalik, Joanna Witkoś, Magdalena Wodarska, Joanna Cieślińska-Świder (2012) :Physiotherapy and Martial Arts, Physiotherapy;
  W: Pressing Issues of Everyday Practice /red.Joanna Witkoś, Barbara Błonska-Fajfrowska, Lesław Niebrój, Tadeusz Gaździk /Lulu Enterprises, Inc.Releight, North Carolina, US; 109 -117.
 33. Efekty 3-miesięcznej terapi ruchem i dietą niskokaloryczną u kobiet otyłych : [abstracts] / Sabina Ciach,Joanna Cieslińska-Świder, Jolanta Rojczyk-Chmarek.// Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia PrzemianyMaterii. - T. 9, nr 3 (2013), s. 1052013.
 34. Sposób odżywiania oraz poziom aktywności fizycznej a występowanie nadwagi i otyłości u dzieci wwieku 10-13 lat : [abstracts] / Joanna Cieslińska-Świder, Monika Lewera, Jolanta Rojczyk-Chmarek.//Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. - T. 9, nr 3 (2013), s. 119.
 35. Zmiany stabilometryczne w przebiegu kuracji odchudzającej otyłych kobiet : [abstracts] / Joanna Cieslińska-Świder, Michał Plewa, Janusz Błaszczyk, Andrzej Markiewicz, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Barbara Zahorska-Markiewicz.// Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. -T. 9, nr 3 (2013), s. 130
 36. Comparison of adipose and muscle tissue content and physical activity level of female students fromthe Academy of Physical Education and the university of Silesia in Katowice / Sonia Małysz, DagmaraGloc, Joanna Cieślińska-Świder.// Scientific Review of Physical Culture. - Vol. 4, nr 3 (2014), s. 30-40.
 37. Comparison of static postural stability in exercising and non-exercising women during the perinatal period / Agnieszka Opala-Berdzik, Bogdan Bacik, Andrzej Markiewicz, Joanna Cieślińska-Świder, DariuszŚwider, Grzegorz Sobota, Janusz W. Błaszczyk.// Medical Science Monitor. - Vol. 20 (2014), s. 1865-1870.
 38. Przegląd metod fizykoterapeutycznych stosowanych w reumatoidalnym zapaleniu stawów / Joanna Cieślińska-Świder.// Rehabilitacja w Praktyce. - 2014, 4, s. 64-69.
 39. Osteoporoza / Agnieszka Nawrat-Szołtysik, Joanna Cieślińska-Świder.//W: Fizjoterapia w wybranych chorobach narządów wewnętrznych : podręcznik dla studentów / pod red. Cezarego Kucio i ZbigniewaNowaka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw.AWF, 2015. - S. 349-372.
 40.  Otyłość / Joanna Cieślińska-Świder, Małgorzata Engelmann.//W: Fizjoterapia w wybranych chorobach narządów wewnętrznych : podręcznik dla studentów / pod red. Cezarego Kucio i Zbigniewa Nowaka ;Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- S. 419-438.
 41. Reumatoidalne zapalenie stawów / Joanna Cieślińska-Świder.//W: Fizjoterapia w wybranych chorobachnarządów wewnętrznych : podręcznik dla studentów / pod red. Cezarego Kucio i Zbigniewa Nowaka ;Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- S. 275-324.
 42. Reumatyzm tkanek miękkich / Joanna Cieślińska-Świder.//W: Fizjoterapia w wybranych chorobachnarządów wewnętrznych : podręcznik dla studentów / pod red. Cezarego Kucio i Zbigniewa Nowaka ;Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- S. 373-382.
 43. Toczeń rumieniowaty układowy / Joanna Cieślińska-Świder.//W: Fizjoterapia w wybranych chorobach narządów wewnętrznych : podręcznik dla studentów / pod red. Cezarego Kucio i Zbigniewa Nowaka ;Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2015.- S. 389-391.
 44. Twardzina układowa / Joanna Cieślińska-Świder.//W: Fizjoterapia w wybranych chorobach narządówwewnętrznych : podręcznik dla studentów / pod red. Cezarego Kucio i Zbigniewa Nowaka ; AkademiaWychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice : Wydaw. AWF, 2015. - S. 383-391.
 45. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa / Joanna Cieślińska-Świder.//W: Fizjoterapia w wybranych chorobach narządów wewnętrznych : podręcznik dla studentów / pod red. Cezarego Kucio i Zbigniewa Nowaka ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice :Wydaw. AWF, 2015. - S. 325-348.
 46. Static postural stability in women during and after pregnancy : a prospective longitudinal study /Agnieszka Opala-Berdzik, Janusz W. Błaszczyk, Bogdan Bacik, Joanna Cieślińska-Świder, DariuszŚwider, Grzegorz Sobota, Andrzej Markiewicz.// PLoS One. - Vol. 10, nr 6 (2015), s. 1-8 [DOI: 10.1371/journal.pone.0124207].
 47. Joanna Cieślińska-Świder: Physiotherapy in the comprehensive treatment of obesity, Physiotherapy and Health Activity, 23:34-43. 2015.
 48. Joanna Cieślińska-Świder, Monika Lewera: Odżywianie oraz aktywność fizyczna a nieprawidłowa masa ciała u dzieci w wieku 10-13 lat; W: Rafał Stemplewski, Robert Szeklicki,  Janusz Maciaszek (red): Aktywność fizyczna i żywienie w trosce o zdrowie i jakość życia, Wydawnictwo naukowe Bogucki, 2015, 171-184.