Przedmioty

Fizjoterapia - studia mgr i pierwszego stopnia

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

Fizjoterapia ogólna

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu

 

Fizjoterapia - studia drugiego stopnia

Podstawy genetyki

Diagnostyka funkcjonalna i programowanie fizjoterapii

Diagnostyka dzieci i niemowląt

Fizjoterapia osób z zespołem Downa