Kadra naukowa

KATEDRA FIZJOTERAPII UKŁADU NERWOWEGO I NARZĄDU RUCHU

Kierownik Katedry - prof. dr hab. Małecki Andrzej

 

Zakład Rehabilitacji Klinicznej

prof. dr hab. Józef Opara – kierownik

prof. dr hab. Michał Toborek

prof. dr hab. Andrzej Małecki

dr Agnieszka Nawrat-Szołtysik

 

Zakład Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

dr Joanna Cieślińska-Świder - kierownik

dr Joanna Cholewa

dr Roman Kostur

dr Jolanta Rojczyk-Chmarek

 

Zakład Fizjoterapii w Ortopedii i Traumatologii

dr Krzysztof Mehlich – kierownik

dr Krystian Oleszczyk

mgr Tomasz Ickowicz

mgr Katarzyna Bugajska-Sysiak

mgr Aleksandra Kucińska

mgr Sylwia Romanowska

 

Zakład Fizjoterapii Wieku Rozwojowego

dr hab. Małgorzata Matyja prof. nadzw. AWF – kierownik

dr Ilona Kwiecień-Czerwieniec

dr Iwona Doroniewicz

dr Mariola Saulicz

mgr Katarzyna Bal