Zespoły Badawcze AWF

 

Kierownicy poszczególnych zespołów badwczych:

 

prof. dr hab. Andrzej Małecki

dr hab. Rafał Gnat

dr hab. Andrzej Myśliwiec

prof. dr hab. Janusz Błaszczyk

dr hab. Kajetan Słomka

prof. dr hab. Barbara Kłapcińska

dr. hab. Aleksandra Żebrowska

prof. dr hab. Józef Langfort