Komisja Rozwoju Kadr, Nauki i Współpracy z Zagranicą

Komisja Rozwoju Kadr, Nauki i Współpracy z Zagranicą

 1. dr hab. Aleksandra Żebrowska, prof. nadzw. – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki
 4. dr hab. Grzegorz Juras, prof. nadzw.
 5. prof. dr hab. Józef Langfort
 6. prof. dr hab. Edward Saulicz
 7. dr hab. Ewa Sadowska – Krępa, prof. nadzw.
 8. dr hab. Krzysztof Sas – Nowosielski, prof. nadzw.
 9. dr hab. Miłosz Czuba, prof. nadzw
 10. prof. dr hab. Romuald Szopa
 11. dr hab. Ilona Pokora, prof. nadzw.
 12. dr hab. Rafał Gnat, prof. nadzw.