Instytut Nauk o Sporcie

 

Instytut Nauk o Sporcie / Institute of Sport Sciences

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Adam Zając

       

Lp.

TEMAT BADAWCZY

Kierownik zespołu

Skład zespołu

1.

Aspekty fizjologiczno-biochemiczne w odpowiedzi na stres wysiłkowy 

dr hab. Ewa Sadowska-Krępa prof. nadzw.

 dr hab. Aleksandra Żebrowska prof. AWF, dr hab. Ilona Pokora prof.  AWF,

prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki, prof. dr hab. Zbigniew Waśkiewicz,

dr Sławomir Jagsz, doktoranci: mgr Magdalena Solich-Talanda,

mgr Katarzyna Pilzak, mgr Sebastian Bańkowski, mgr Adam Rzetecki,

mgr Łukasz Wolowski, mgr Olga Łakomy, mgr Piotr Wyderka,

dr Rafał Mikołajczyk, dr Marcin Sikora, dr Katarzyna Nierwińska, dr Ewelina Smol,

dr Beata Manowska, dr Elżbieta Kamińska, dr Tomasz Kamiński, dr  Krzysztof Malewski,

dr hab. Jarosław Cholewa prof. AWF, dr hab. Anna Zwierzchowska, prof. AWF,

dr hab. Arkadiusz Stanula prof. AWF, dr hab. Małgorzata Grabara prof. AWF,  

dr hab. Krzysztof  Sas-Nowosielski prof. AWF,dr Joanna Cholewa, dr Dagmara Gierasimiuk,

dr Izabela Zając-Gawlak, dr Katarzyna Kempa

1.1 Wpływ intensywnego treningu fizycznego i czynników środowiskowych na wentylację płuc, reakcję hemodynamiczną, termogenną oraz immunologiczną organizmu
1.2 Termogeneza adaptacyjna oraz jej wpływ na bioenergetyczne, hormonalne i immunologiczne cechy odpowiedzi organizmu na stres wysiłkowy u mężczyzn i kobiet
1.3 Wpływ stymulacji wibracyjnej i wysiłku na wybrane parametry układu hormonalnego i immunologicznego we krwi mężczyzn w wieku 20-25 lat
1.4 Wpływ wysiłków ultramaratońskich odbywajacych się w ekstremalnych temperaturach na zmiany w stężeniu wybranych markerów metabolicznych i strukturalnych
1.5 Profilowanie metaboliczne osób aktywnych fizycznie z wykorzystaniem wybranych badań diagnostycznych
       
       
2.

Aktywność fizyczna i monitorowanie zdrowia człowieka

dr hab. Anna Zwierzchowska prof. nadzw.

prof. Karel Frӧmel, dr hab. D. Groffik, dr hab. J. Cholewa, dr hab. Wł. Mynarski, dr hab. M. Grabara, dr hab. R. Tomik, dr Małgorzata Dębska, dr J.Polecheński, dr Artur Magiera, dr inż. Jakub Ryśnik,

dr Agnieszka Nawrocka, dr Michał Rozpara, mgr Arkadiusz Mynarski, dr I. Zając-Gawlak, dr B. Rosołek , dr D. Celebańska, doktoranci: P Korczak, J Tuz; (AZ) + doktoranci = 4,

WSPÓŁPRACA: prof. AWF A. Żebrowska, dr hab. E. Sadowska Krępa, prof. dr hab. G. Juras, dr hab K. Słomka, dr hab. A. Gołaś, dr hab A. Maszczyk, prof dr hab. dr inż. Robert Roczniok,

mgr Anna Bieniec doc. Wiesław Garbaciak, prof. AWF

2.1 Obiektywizacja monitoringu aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem roli szkoły w przygotowaniu do całożyciowej aktywności fizycznej młodzieży.
2.2 Intensywność wysiłków fizycznych podczas korzystania z multimedialnych aplikacji sterowanych ruchami ciała w wirtualnej rzeczywistości w świetle prozdrowotnych zaleceń
2.3 Turystyka kajakowa jako produkt usług turystycznych na terenie województwa śląskiego.
2.4 Efekty treningu funkcjonalnego i motorycznego z elementami hatha jogi w kontekście sprawności funkcjonalnej, specjalnej, postawy ciała hokeistów i prewencji kontuzji.
2.5 Determinanty uczestnictwa kibiców w widowiskach sportowych jako przykładzie aktywności sportowej i turystycznej
2.6 Ewolucja budowy i postawy ciała - wykorzystanie modeli matematycznych dla oszacowania trendu i predykcji normatywnych wychyleń przednio-tylnych kręgosłupa młodych kobiet i mężczyzn w badaniach longitudinalnych
2.7

Wpływ percypowania dźwięku na zachowania psychoruchowe młodzieży z wszczepem ślimakowym na tle niesłyszących i słyszących z aneksem Ukierunkowana stymulacja układu przedsionkowego młodzieży z niedosłuchem centralnym i korzystających

z zausznych aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych na poziom zdolności koordynacyjnych i kompetencji językowej "eksperyment”

2.8 Styl życia niepełnosprawnych zawodników sportów paraolimpijskich w kontekście zagrożenia zdrowia.
       
       
3.

Optymalizacja procesu treningowego

prof. Adam Zając

Prof. A. Maszczyk, Prof. J. Langfort, prof. A. Zając, prof. A. Stanula, prof. K. Mikołajec, prof. K. Ficek, dr M. Wilk, dr J. Chycki, dr R. Roczniok, dr M. Michalczyk, dr P. Pietraszewski, dr J. Karpiński, dr T. Zajac,

dr. M. Krzysztofik, dr A. Mostowik; 4 doktorantów

3.1 Analiza wzorców ruchowych.
3.2 Kontrola optymalizacyjna treningu mocy z wykorzystaniem modelowania efektów pobudzenia aktywacyjnego, monitoringu EEG i EMG oraz  treningu EEG-biofeedback z ukierunkowaniem na poprawę percepcji wzrokowej i czasu reakcji w wybranych dyscyplin sportu.
3.3 Efektywność metod kształtowania siły mięśniowej.
3.4 Dietetyczne i suplementacyjne wspomaganie sprawności i wydolności fizycznej.
3.5 Diagnostyka i kształtowanie sprawności fizycznej.
3.6 Analiza walki sportowej w grach zespołowych.
3.7 Biochemiczne i molekularne markery stanu wytrenowania.
       
       
4.

Biomechaniczna i kinezjologiczna analiza ruchu 

prof. Grzegorz Juras

prof. dr hab. J. Błaszczyk, prof. AWF Bogdan Bacik, prof. AWF K.  Słomka, prof. AWF H. Król, dr inż. G. Sobota, dr M. Furmanek, dr A. Brachman, dr M. Stania, prof. AWF P. Król, dr A. Polak,

mgr inż. W. Marszałek, mgr A. Kamieniarz, mgr J. Michalska, mgr M. Pawłowski, mgr A. Akbas, mgr M. Kantor, mgr W. Kurpas, mgr Ż. Kurpas, doktoranci, prof. dr hab. J. Opara, prof. dr hab. J. Iskra,

prof. AWF A. Zwierzchowska, prof. AWF A. Żebrowska, prof. dr hab. Z. Waśkiewicz, dr hab. D. Chmielewska, dr hab. A. Gołaś, dr J. Polechoński, dr T. Skowronek, dr A. Fredyk,

dr M. Engelmann, dr A. Kargul

4.1  Ocena stabilności ciała człowieka
4.2  Charakterystyka zjawiska zmienności w procesie kontroli ruchów dowolnych
4.3  Deterministyczny model faz lotu – model elipsoidy ciała
4.4  Kosztochłonność chodu osób starszych i diagnostyka deficytów lokomocji
4.5  Wpływ wysiłku fizycznego na wybrane aspekty sprawności funkcjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem siły mięśniowej i koordynacji motorycznej
4.6  Efektywność zastosowania fali uderzeniowej w procesie przywracania sprawności funkcjonalnej
4.7  Efektywność wybranych form aktywności fizycznej w rehabilitacji pacjentów onkologicznych

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.