"Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych"

Szanowni Państwo, 

przekazujemy informację dotyczącą Ogólnopolskej IV Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk

Społecznych o Sporcie na temat " Sport i turystyka w zwierciadle
wartości społecznych", która odbędzie się w dniach 5-6 września
2014 roku. Miejscem Konferencji jest Akademia Wychowania Fizycznego im.
Bronisława Czecha w Krakowie al. Jana Pawła II 78.

Zgłoszenia wraz ze streszczeniami (maksymalnie 300 słów) prosimy
przesyłać w formie elektronicznej na załączonym formularzu na adres
mailowy konferencji: ptnss.2014@awf.krakow.pl

PRZESŁANIE PEŁNYCH TEKSTÓW: do 30.09.2014 (wymagania edytorskie
zostaną podane w kolejnym komunikacie).

OPŁATA KONFERENCYJNA: 460 zł.

Planujemy wydanie monografii w języku polskim oraz w języku
angielskim.

Opłata nie obejmuje zakwaterowania.

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto konferencji:

04 1240 4722 1111 0000 4852 5020 Bank PKO S.A. (z dopiskiem:
„PTNSS.2014")

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, 31-571
Kraków.

TERMIN DOKONANIA OPŁATY: do dnia 15.08.2014; w szczególnych
przypadkach (po uprzedzeniu) - w dniu przyjazdu. 

Informujemy także, iż pod adresem http://ptnss.2014.awf.krakow.pl
została uruchomiona strona naszej Konferencji.

Mogą Państwo na niej znaleźć wszystkie bieżące informacje
dotyczące celu i tematyki konferencji, najważniejszych spraw
organizacyjnych, terminów, opłaty konferencyjnej oraz zakwaterowania,
a także wymagań edytorskich dla tekstów przeznaczonych do publikacji
w monografii naukowej.

Prosimy o zarejestrowanie się w bazie uczestników konferencji poprzez
wejście w zakładkę "Zgłoszenie", wypełnienie elektronicznego
formularza zgłoszeniowego, wpisanie abstraktu (do 300 słów) i
przesłanie całości tą drogą.