Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Aktualne problemy kultury fizycznej, aspekty prawne, ekonomiczne i pedagogiczne

Konferencja ma za zadanie nie tylko poszerzenie wiedzy naukowej dotyczącej prawa i zarządzania w sporcie, ale również integrację środowiska akademickiego ze sportowym. Połączenie nauki z praktyką jest główną ideą konferencji. Podczas konferencji zostaną poruszone problemy z którymi aktualnie boryka się kultura fizyczna w Polsce. Tematyka konferencji łączy w sobie wiele dyscyplin nauki, bez udziału których nie może być mowy o prawidłowym rozwoju kultury fizycznej. Należy pamiętać, iż rozwój kultury fizycznej tak ważnej w celu wychowania młodzieży, kształtowania odpowiednich wzorców zachowań, a co za tym idzie wejścia w dorosłość jest utrudniony bez odpowiednich środków finansowych pochodzących z budżetu państwa a także z innych źródeł. Podczas konferencji zostaną poruszone kwestie pozyskiwania środków potrzebnych na organizację kultury fizycznej.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy