IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK SPOŁECZNYCH O SPORCIE

"SPORT I TURYSTYKA W ZWIERCIADLE WARTOŚCI SPOŁECZNYCH"

5-6 WRZEŚNIA 2014
 

Konferencja jest spotkaniem naukowym przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się sportem i kulturą fizyczną. Organizowana jest pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie. Miejscem obrad będzie Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Więcej informacji.