IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
„WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT, TURYSTYKA ORAZ ZDROWIE W BADANIACH NAUKOWYCH”
5.06.2014r.

Tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
1. Uwarunkowania rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży;
2. Współczesne kierunki w badaniach naukowych w sporcie;
3. Promowanie zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku;
4. Turystyka i rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej.
Najlepsze z wygłoszonych prac po uzyskaniu pozytywnej recenzji mogą zostać „zaproszone” do złożenia artykułów w Central European Journal of Sport Sciences and Medicine (5 pkt. MNiSW) lub Baltic Journal of Health and Physical Activity (6 pkt. MNiSW).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie WKFiPZ US w zakładce konferencje.