I Polski Kongres NeuroRehabilitacji I Polish Congress of NeuroRehabilitation

Obrazek: 

                                            Komunikat nr 1 

W dniach 29-31. maja 2014 w Łodzi odbędzie się

I. Polski Kongres NeuroRehabilitacji

NOWE ROZWIĄZANIA W  NEUROREHABILITACJI

NEW DEVELOPMENTS IN NEUROREHABILITATION

Szczegóły na stronie internetowej; http://neurorehabilitacja2014.pl/

PTRN: www.ptrehn.pl