Procedury i regulacje prawne

Zarządzenie Rektora AWF ws. zasad prowadzenia umownych usługowych prac badawczych oraz ekspertyz (nr 29/2018)
Załacznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2018
Procedura prowadzenia umownych prac badawczych
Przygotowanie wniosku do NCBR - schemat działań

Zarządzenie  nr 37/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 37/2018 Regulamin przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych

Uchwała NrAR001 – 2-X/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25.10.2016 roku ws. zatwierdzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w realizacji projektów
Załącznik nr 1 doUchwały NrAR001 – 2-X/2016 REGULAMIN zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w realizacji projektów 
   
   

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.