O nas

27 marca 2018 r. Senat AWF Katowice wydał pozytywną opinię w kwestii powołania w pionie Prorektora ds. nauki nowej jednostki uczelnianej – Biura Transferu Technologii (BTT).

Misją Biura jest zaktywizowanie społeczności akademickiej AWF w zakresie komercjalizacji badań prowadzonych przez Uczelnię. Jednym z zadań BTT jest prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności informacyjnej, szkoleń i promocji w zakresie prowadzonych badań, ochrony własności intelektualnej, pozyskiwania środków na prowadzenie badań, a także wspomaganie uczestnictwa w projektach finansowanych w ramach programów ramowych, funduszy strukturalnych UE, krajowych i zagranicznych (z wyłączeniem projektów finansowanych w ramach konkursów ogłaszanych przez NCN i badań statutowych, które leżą w kompetencjach Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą) poprzez prowadzenie szkoleń, konsultacji i pomoc w obsłudze administracyjnej projektów.

Zakładka BTT powstała aby ułatwić Państwu dostęp do wszelkich informacji związanych z działalnością naukową  AWFu. W przyszłości (niedalekiej) będzie redagowany również Biuletyn Informacyjny, który dotrze do Państwa drogą elektroniczną.

Zapraszamy do współpracy! Czekamy na uwagi i sugestie dotyczące redagowania strony BTT!

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.