Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) został utworzony na mocy umowy zawartej 09.06.2000 r. w Štiřinie przez tzw. Grupę Wyszehradzką i ma na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Państwami członkowskimi, które utworzyły Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki są:

  • Rzeczpospolita Polska
  • Republika Czeska
  • Republika Węgierska
  • Republika Słowacka

Podstawowym celem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest wsparcie współpracy pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej oraz ich wspólna reprezentacja w państwach trzecich. 
Wspierane finansowo są działania z zakresu rozwoju i promocji:

  • wymiany naukowej oraz badań naukowych,
  • wymiany młodzieży,
  • współpracy w dziedzinie edukacji i kultury,
  • turystyki.

Szkoły, instytucje, organizacje rządowe oraz pozarządowe z państw Grupy Wyszehradzkiej mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych wraz z innymi członkami Grupy Wyszehradzkiej, w ramach programów oferowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, takich jak Visegrad Grants, Visegrand+ Grants i Strategic Grants

Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie International Visegrad Fund: http://visegradfund.org

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.