Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim doprecyzowanie niektórych przepisów dotyczących sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej. Zmiany te są niezbędne w świetle uwag i wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez środowisko naukowe w związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do pierwszej ewaluacji.

Projekt przewiduje również dostosowanie przepisów epizodycznych rozporządzenia do zmiany terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji dokonanej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). Zgodnie z przyjętymi przepisami pierwsza ewaluacja rozpocznie się w roku 2022 i obejmie lata 2017–2021.

Ewentualne uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 15 maja 2020 r.