Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS

NAWA zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS.

Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2019/2020 upływa w dniu 15 stycznia 2019 roku a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w zakładce FAQ na stronie głównej Programu.

Z kolei do 5 lutego 2019 roku mogą być składane wnioski dotyczące projektów szkół letnich i intensywnych kursów w roku akademickim 2018/2019. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej NAWA.

Podstawowym celem Porozumienia Central European Exchange Program for University Studies jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Sygnatariuszami programu są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.  Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim – na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.

W razie pytań prosimy o kontakt z Pionem Programów dla Instytucji.