Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

Rozpoczynamy dziś nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy.
W związku z tym, aktywny staje się link do systemu informatycznego IP: https://lsi.ncbr.gov.pl. Przypominamy, że wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem tego systemu, od dziś, tj. 6 maja do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe zasady składania wniosków w systemie informatycznym IP zostały określone w instrukcji dostępnej na stronie NCBiR.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/