Konkurs 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

Rozpoczynamy dziś nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne.

W związku z tym, aktywny staje się link do systemu informatycznego IP: https://lsi.ncbr.gov.pl. Przypominamy, że wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem tego systemu, od dziś, tj. 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowe zasady składania wniosku w systemie informatycznym IP zostały określone w Instrukcji.