Komisja Europejska opublikowała dokument „Orientations towards first Strategic Plan for Horizon Europe”

'indeks.jpg'

Ten dokument nie jest planem strategicznym ani jego szkicem, ale solidnym fundamentem pierwszego Planu Strategicznego i pierwszych Programów Pracy Horizon Europe. Pierwsza część przedstawia wyzwania, przed którymi stoi UE. Następnie przedstawia główne cele polityki UE i odpowiedzi na te wyzwania oraz zarys wpływu (impact), na jaki powinny być zorientowane badania i innowacje aby osiągnąć założone cele. Dokument przedstawia również dwa nowe instrumenty i podejścia, które mają zapewnić jak największe wpływy prowadzonych działań: Misje oraz Europejskie Partnerstwa.

https://ec.europa.eu/info/files/orientations-towards-first-strategic-plan-horizon-europe_en