Informacja o naborze wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

30 kwietnia 2020 r. uruchomiony zostanie w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Zakończenie naboru wniosków nastąpi 15 czerwca 2020 r.

Przedmiotem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Materiały

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2020 r. o zmianie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków